Teksty do przetłumaczenia można dostarczyć pocztą elektroniczną, faksem, przesyłką pocztową lub składać osobiście.

Wszelkie warunki zlecenia ustalą Państwo kontaktując się z nami osobiście.